Evde Bakım Hemşiresi Nedir ?

Evde Bakım Hemşiresi

Dünyada sanayi toplumuna geçiş süreciyle birlikte gündeme gelen “maliyetlerin düşürülmesi” kavramının sağlık sektörüne yansımalarından birisi de “Evde Bakım” hizmetleridir.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde bakımın önemini arttırmıştır.

Evde bakım esas olarak bireyin gereksinimlerinin evinde karşılanmasını kapsamaktadır. Evde bakımın kapsamı bireyin gereksinimleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Evde bakımın büyük bir kısmı bireyin sağlık gereksinimlerini karşılamaya yönelik olmakla birlikte banyo yapma, saç yıkama, giyinme-soyunma gibi bireysel bakım gereksinimlerini; evin temizlenmesi, yemek pişirilmesi çamaşır yıkanması, ev ortamının yaşamı kolaylaştırıcı duruma getirilmesi gibi evle ilgili gereksinimlerini, mali harcamaların düzenlenmesi, seyahat edilmesi, sosyal aktivitelere katılınması gibi ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılamayı da kapsamaktadır.

Evde Bakım Hemşiresi, bakım verici rolü açısından tedavi ve rehabilitasyonun etkin olmasında, bireyin mevcut sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok önemli bir etkinliğe sahiptir.

Evde Bakım Hemşiresi sadece evde hasta bakımı ile sınırlı değildir. Ev, hastane ve sosyal hizmetler kurumu arasında bağlantıyı sağlamak büyük önem taşımaktadır.

Hemşire, ailenin gereksinimlerine ve bakım verdiği ortama göre birçok rolü gerçekleştirmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Peki, Evde Bakım Hemşiresi nin Sahip Olması Gereken Özellikleri Nelerdir?

  • Etkili ve Hızlı karar verebilmeli,
  • Multidisipliner ekip ile etkili çalışma becerisine sahip olmalı,
  • Hızlı veri toplayıp, doğru tanıyı koyabilmeli,
  • Problemlere etkin çözüm getirebilmeli,
  • Hasta/aileye etkili eğitim, danışmanlık ve denetim yapabilme becerisine sahip olabilmeli,
  • Hemşirelik teori ve süreçlere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalı,
  • Acil durumlarda sakin olabilmeli ve etkili reaksiyon gösterebilmelidir.

Evde Bakım Hemşiresinin Evde Takip Ettiği Hastasında İzleyeceği Yol Nasıl Olmalıdır?

Doğru veriyi toplayıp, hastanın gereksinimlerini belirlemelidir. Bu gereksinimler doğrultusunda doğru bakım planını oluşturmalı ve belirlenen ve planlanan zamanlarda bu bakımı uygulamadır. Uyguladığı tüm bu bakımı da mutlaka değerlendirmelidir.

Bireylere Evde Bakım Hizmeti Verilmeden Önce Detaylı Bir Değerlendirme Yapılmalıdır.

Peki, Bu Değerlendirme Nelere İçermektedir?

İyi bir ziyaret planı yapılmalıdır. Planlanan bu ziyareti gerçekleştirirken evde bakım hemşiresi mutlaka; bireyin sağlık hikâyesini(anamnezini) doğru ve eksiksiz değerlendirmelidir. Fiziksel kapasite ve sınırlılıklarını kontrol etmelidir. Fonksiyonel durumunu(yeme-içme, tuvalet ihtiyacı, banyo gereksinimi, sosyalleşme durumunu, giyinme ve soyunma gereksinimlerini) beslenme durumunu ve yaşadığı çevreyi değerlendirmelidir.

Share: